Statut Društva pedagoga tehničke kulture Zagreba,

usvojen na zajedanju Skupštine DPTKZ u rujnu 2015. i usklađen sa Zakonom o udrugama:

Statut DPTKZ

Reversi za posudbu opreme:

Odlukom Upravnog odbora DPTK Zagreba Arduino kompleti ostavljeni su članovima na daljnje korištenje bez obveze vraćanja opreme, ali uz obvezu sudjelovanja na natjecanjima, u projektima, ligama i smotrama iz područja automatike i robotike.
Zagreb, 10. svibnja 2021.

Odlukom Upravnog odbora DPTK Zagreba strojevi UNIMAT su ostavljeni članovima na daljnje korištenje bez obveze vraćanja opreme, ali uz obvezu sudjelovanja na natjecanjima, smotrama i ligama iz područja maketarstva/modelarstva.

Zagreb, 22. veljače 2022.

VAŽNO:
ukoliko se ukaže mogućnost financiranja i nabavke nove opreme za automatiku i modelarstvo/maketarstvo iz sredstava DPTK Zagreba ili donacija, članovi će na vrijeme biti obaviješteni o načinima i uvjetima posudbe i korištenja.

U Zagrebu, 20. lipnja 2022.

©Društvo pedagoga tehničke kulture Zagreba, 2014-2024.
Administratori: S. Kovačević, D.Novosel