DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE ZAGREBA okuplja učitelje tehničke kulture, instruktore tehničkih aktivnosti i sve ostale zainteresirane osobe koje ostvaruju programsko zajedništvo u promicanju tehničke kulture u redovnoj nastavi, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima.

Društvo pedagoga tehničke kulture Zagreba, pravni je slijednik Udruženja nastavnika tehničkog odgoja grada Zagreba koje je počelo organiziranim djelovanjem 1960. godine, kao stručni aktiv  nastavnika tehničkog odgoja, a  službeno je registrirano 8. svibnja 1963. godine, pod nazivom Udruženje nastavnika tehničkog odgoja Zagreba.

Vijesti i najave

Kako su epidemija i potres u Zagrebu utjecali na izvannastavne tehničke aktivnosti u osnovnim školama

Akitvnosti DPTK Zagreba uvijek su bile usmjerene na stručna usavršavanja i podršku učiteljicama i učiteljima Tehničke kulture u osnovnim školama Grada Zagreba, s ciljem stručno-metodičke podrške u provedbi nastavnog i izvannastavnog rada u Tehničkoj kulturi te klubovima mladih tehničara. Unazad tri do četiri godine učitelji Tehničke kulture susreću se sa sve većim poteškoćama u nastavnom radu.

Na žalost, potres iz ožujka 2020., kao i primjena epidemioloških mjera u osnovnim školama, dovele su do situacije da je u osnovnim školama Grada Zagreba nemoguće ostvarivanje kvalitetne provedbe nastave Tehničke kulture, a pogotovo izvođenje izvannastavnih tehničkih aktivnosti i programa klubova mladih tehničara.

U uvjetima primjene epidemioloških mjera, nastava Tehničke kulture od rujna 2020. g. ne odvija se u radionicama Tehničke kulture, a cjelokupno provođenje izvannastavnog rada u osnovnim školama usmjereno je na rad na daljinu (online). Samo u dijelu škola, učiteljice i učitelji uspjeli su održati izvan nastavne aktivnosti u živo, ukoliko su uspjeli animirati učenike iz jednog razrednog odjela. Svi ostali, nisu bili u mogućnosti provoditi praktični rad i radionice u učionici, zbog zabrane miješanja učenika iz različitih razrednih odjela. Dodatna poteškoća online izvođenja izvan nastavnih aktivnosti je vidljiva kroz činjenicu da učenici kod kuće nemaju potrebnu opremu, alate, strojeve, a gubi se i interaktivnost u radu, jer učitelj ne može odmah demonstrirati niti individualizirati podršku u trenutku kad je ona učeniku potrebna.

U situaciji gdje, u ovom trenutku, još uvijek nije završila sanacija školskih zgrada stradalih u potresu 2020. nije moguće očekivati provedbu izvan nastavnih tehničkih aktivnosti i realizaciju programa KMT-ova. Dio škola je zatvoren za rad, a njihovi razredni odjeli i djelatnici prevoze se u škole domaćine. Slijedom skučenih kapaciteta škola domaćina, niti domaćinima niti gostima nije moguće kvalitetno provoditi tehničke nastavne i izvannastavne aktivnosti, a kamo li programe KMT-ova. Vrlo su rijetke škole u kojima se nastava Tehničke kulture provodi u specijaliziranoj učionici Tehničke kulture.

Alarmanta je i činjenica da je 32 % učiteljica i učitelja izjavilo da niti u uvjetima prije provedbe epidemioloških mjera, nisu u svojim školama izvodili nastavu u učionici Tehničke kulture, jer ista u tim školama ne postoji ili ju dijele s nekim drugim nastavnim predmetom. Podatak se temelji na anketi koju su tijekom listopada 2020. proveli voditelji Županijskih stručnih vijeća učitelja Tehničke kulture Grada Zagreba. Nadalje, uvođenje kurikula informatike dodatno je uzrokovalo da su se u školama učionice tehničke kulture prenamijenile u informatičke učionice, a dio učitelja koji izvodi nastavu iz ta dva predmeta u zaduženje su dobili punu nastavnu satnicu, te nemaju planirane nastavne sate za izvannastavni rad. Podaci i analiza iz provedene ankete dostavljene su u AZOO, te su na nekoliko stručnih skupova članovi Upravnog odbora DPTK Zagreba ukazivali na problem.

Sve te poteškoće uzrokovale su situaciju da se je na 63. školsko/klupsko natjecanje mladih tehničara odazvalo tek 289 učenika iz 43 osnovne škole. Koliki je to gubitak za tehničku kulturu ali iza društvo u cjelini, možete pogledati u usporednoj tablici broja sudionika od 60. – 63. NMT.

Ne smijemo zaboraviti da je Tehnička kultura u osnovnim školama prvo mjesto na kojem sva djeca imaju prilike razvijati svoje tehničke vještine i znanja. U današnje vrijeme, na žalost, veliki broj učenika se s korištenjem alata susreće tek u 5.razredu. Iako je broj sati Tehničke kulture mali, samo 1 sat tjedno, to je ipak prilika da sva djeca izrade predmet vlastitim rukama, steknu vještine obrade materijala, rješavanja tehničkih problema, nauče osnove zaštite pri radu s alatima i strojevima, upoznaju se s mehanizmima i konstrukcijama, te razviju organizacijske vještine i kritički odnos prema radu.

DPTK Zagreba će usmjeriti svoje aktivnosti na daljnje ukazivanje na problem, koji je puno širi nego li se iz brojki vidi, a to je da sve manje učenika u osnovnim školama ima priliku razvijati svoje interese i sposobnosti kroz tehničke aktivnosti.

pad

Analizu provela, izvješće i fotografiju izradila

Sanja Kovačević,
učiteljica-savjetnica tehničke kulture, prof. u OŠ A.Šenoe i predsjednica DPTK Zagreba

Međunarodni dan žena i djevojaka u znanosti – 2020.

znanost      DPTK Zagreba, pridružuje se ovogodišnjem obilježavanju Međunarodnog dana žena i djevojaka u znanosti, koji se svake godine održava 11.2..
Slijedom primjene epidemioloških mjera, sva događanja odvijat će se putem videokonferencija i webinara, a učiteljice i učitelji Tehničke kulture, aktivnosti će prikazati izradom digitalnih sadržaja.

Nekoliko prijedloga za provedbu aktivnosti:
– praćenjem video konferenciju iz OŠ I.Cankara. Prijave putem ove poveznice
– izradom digitalnih sadržaja, te objavom na mrežnim stranicama škola
– uključivanjem u eTwinning događanju “Međunarodni dan žena i djevojaka u Šenoi” , voditeljica Sanja Kovačević
– pridruživanjem u eTwinning projekt “International Women in Science Day II.“, voditeljica Maja Mačinko.

Modelarska liga 2020/2021

mod liga 1920    Prvi ciklus Modelarske lige je županijska razina, a traje od 1.prosinca 2020. godine do 28. veljače 2021. godine. Tehničke tvorevine za županijsku razinu mogu se prijaviti od 1. do 28. veljače 2021. godine.
Prijavni obrazac bit će otvoren od 1.2.2021 na stranicama HZTK

Organizacija i provedba ML u ovoj školskoj godini ovisi o interesu učenika i prijavama mentora. DPTK Zagreba slijedom provedbe epidemioloških mjera ne može organizirati natjecanje u živo, već nudi pomoć i podršku u provedbi, u obliku nabavke opreme, alata i materijala. Potrebno je da se mentor obrati na adresu Društva dptkzg(et)gmail.com.

Sudjelovanje u projektima i događanjima

logo BIJELO SA OKVIROM mali   Članovi DPTK Zagreba već niz godina u svojim školama pripremaju učenike za sudjelovanje u raznovrsnim događanjima, natjecanjima i smotrama u organizaciji izvaninstitucionalnih udruga, saveza, zajednica, pokreta, kako u Republici Hrvatskoj tako i u svijetu.

Slijedom primjene epidemioloških mjera od proljeća 2020. veći broj događanja odvija se u mrežnom okruženju, što omogućuje većem broju sudionika da se pridruže događanju i da osobno sudjeluju u stvaranju i predstavljanju svojih ideja i radova. Ističemo podršku koju DPTK Zagreba pruža svojim članovima u realizaciji aktivnosti, te dajemo kratki pregled aktivnosti koje su u ovoj šk. godini završene ili su u tijeku:
– Global Children’s Designathon 2020/2021: održan 23.1.2021.,
– International Womens and Girls day in science: u pripremi događanja u školama, webinari, istraživanja – 11.2.2021.,
– eTwinning projekti: STEAM in society and community, Male tehničke radionice II…
– Europski tjedan programiranja -Code Week,
– Maker Faire Zagreb
i drugo.

63. NMT Republike Hrvatske

63 nmt    63. natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske (šk. god. 2020./2021.) – dokumenti, pravila, opće upute i informacije danas su objavljene na stranici HZTK.

Sjedište Županijskog Povjerenstva za provedbu 63. natjecanja mladih tehničara Zagreba je u OŠ Jure Kaštelana, V. Ruždjaka 2a, 10000 Zagreb.
Predsjednik Povjerenstva: Krešimir Supanc
Tajnik Povjerenstva: Sanja Kovačević
Kontakt: natjecanje_tk@os-jure-kastelana.hr

Uplata članarine za 2021.g.

logo BIJELO SA OKVIROM maliPrema Zakonu o udrugama i Statutu DPTK Zagreba, član udruge je svaka punoljetna osoba koja ispuni pristupnicu za registar članova, te uplati godišnju članarinu.
Svi registrirani članovi koji su ranije dostavili pravilno popunjenu Pristupnicu i redovito uplaćuju članarinu ne trebaju pristupnicu ponovno slati.

Godišnja članarina u DPTK Zagreba iznosi 120,00 kn.

Članarina se uplaćuje na žiro račun DPTKZ:

ŽR: HR8423400091100079597, Privredna banka Zagreb

Uplatu članarine za 2021.g. članovi trebaju izvršiti do 31.3.2021., a prema Statutu DPTKZ. Više informacija, pristupnicu i primjer obrasca uplatnice preuzmite ovdje

Rezultati natječaja za dodjelu počasnih zvanja i priznanja HROBOS za 2019. godinu.

hrobosHrvatski robotički savez u kolovozu 2020. objavio je javni poziv za prijavu nagrada zaslužnih pojedinaca za izuzetan prinos razvitku i unaprjeđenju izvanškolskog i izvannastavnog odgoja i obrazovanja na području robotike u 2019. godini.
S velikim ponosom i zadovoljstvom objavljujemo vijest da su Godišnju nagradu HROBOS za edukaciju u robotici u 2019. g. dobili:
Josip Jurić (predlagatelj: OŠ Gustava Krkleca, Zagreb)
Roman Rubčić (predlagatelj: Društvo pedagoga tehničke kulture Zagreba)
Čestitamo i želimo im puno uspjeha u budućem radu!

Posudba opreme za izvođenje programa Tehničke kulture

megafonDPTK Zagreba otvorio je mogućnost posudbe opreme za rad s učenicima:

– u suradnji s HSPTK i HZTK imamo dostupna dva nova UNIMATA
– u suradnji sa ZZTK prijavili smo programe na javni natječaj HZTK za dodjelu edukacijskih kompleta Arduino Student kit i primit ćemo 7 kompleta
– nabavit će se roboti micro:Maqueen.
Kako možete aplicirati za posudbu opreme?
U privitku je obrazac pisma namjere kojeg trebate ispuniti, potvrditi pečatom škole i skenirano dostaviti Društvu na adresu dptkzg(et)gmail.com
Preuzimanjem opreme, preuzimate i obvezu pripremanja učenika za natjecanja, lige i smotre. Po završetku nastavne godine, potrebno je izraditi kraće izvješće o radu (dinamika rada, broj sati rada, broj učenika koji su bili uključeni, aktivnosti, sudjelovanja, rezultati, poveznice na mrežne stranice škole na kojima je objavljena vijest o aktivnosti, nekoliko fotografija i drugo što ćete procijeniti da je važno).
 
Kako ispuniti pismo namjere?
U prazne prostore upišite svoje podatke. Zaokružite svoje izbore.
Kod izbora opreme pod b i pod c, zaokružite i broj komada koji vam je potreban. 
Potpišite i ovjerite pečatom škole.
Skenirajte dokument i pošaljite ga elektroničkom poštom do 1512.2020.

Poziv za sudjelovanje na ŽSV učitelja tehničke kulture Grada Zagreba

zg_grb_(1)       Županijsko stručno vijeće učitelja tehničke kulture Grada Zagreba održat će se 25.11.2020. u online okruženju s početkom u 19:00 sati. Zainteresirani učitelji trebaju se prijaviti putem stranice ettaedu.azoo.hr.

Teme:

Ažuriranje kontakt podataka učitelja tehničke kulture grada Zagreba
Informiranje o planu i programu za školsku godinu 2020./2021. – utvrđivanje termina za online predavanja/prezentacije na ŽSV
Kanali za informiranje učitelja tehničke kulture
Radionica : Uporaba Tinkercada za mjerenje napona, jakosti struje, otpora i slaganje virtualnih strujnih krugova

Voditelj: Darko Miloknoja, OŠ Cvjetno naselje, Zagreb

Posljednji pozdrav

Emir2

Posljednji pozdrav našem dragom kolegi i suradniku

Emiru Mahmutoviću

     S velikom tugom primili smo vijest da nas je 13. studenog 2020. od posljedica zaraze virusom COVID19 napustio naš kolega, suradnik i istaknuti radioamater, gospodin Emir Mahmutović, član Radio kluba Hrvatska flora i fauna.
Obitelji, prijateljima i svim ožalošćenima upućujemo izraze svoje duboke sućuti.

hztk

 


 

zztk

 


 

mzo


 

azo velika

 


 

hsptk

 


 

utk2

 


 

Pišite nam!

7 + 8 =

©Društvo pedagoga tehničke kulture Zagreba, 2014-2021.
Administratori:  S. Kovačević, D. Novosel