Na zasjedanju Skupštine Društva pedagoga tehničke kulture Zagreba, održanom 15. svibnja 2014. donesena je odluka da godišnja članarina iznosi 120,00 kn. Članarina se uplaćuje na žiro račun DPTKZ:

ŽR: HR8423400091100079597, Privredna banka Zagreb

Uplatu članarine potrebno je izvršiti do kraja prvog tromjesječja za tekuću kalendarsku godinu.

POPIS ČLANOVA – 2018. (36 člana)

Slijedom provedbe Opće uredbe o osobnim podatcima, uvid u registar članova možete ostvariti dostavom upita/zahtjeva putem elektoničke pošte, Upravnom odboru Društva s naznakom svrhe uvida u podatke o članovima.

©Društvo pedagoga tehničke kulture Zagreba, 2014-2018
Administratori: S. Kovačević, D.Novosel