Cjelovita kurikularna reforma – stručna rasprava

CKR-ZNAK-copy-2

Stručna rasprava traje od 14. ožujka do 1. svibnja. 2016. Trajanje stručne rasprave različito je za kurikulumske dokumente različitih razina.

Stručna se rasprava provodi na dva načina:
1) Kroz komentare i prijedloge individualnih stručnjaka i institucija koje žele dati svoj doprinos stručnoj raspravi, a nisu organizirale skupove na kojim su dokumenti raspravljani.
2) Na organiziranim predstavljanjima na skupovima (županijskim stručnim vijećima, državnim skupovima, na visokoškolskim institucijama i u znanstvenoj zajednici, profesionalnim/strukovnim udruženjima, sindikatima, komorama, vijećima i dr.) te putem organiziranih webinara.

Više informacija