Najava aktivnosti, radionica i događanja

Prema planu i programu rada DPTK Zagreba priprema radionice i predavanja za članove i zainteresirane voditelje/mentore, te učenike u tehničkoj kulturi: – Prezentacija rješenja zadatka “Toplinska izolacija na zamišljenoj kući” – Marica Antić...