Seminar Arduino – treća radionica

arduinoTreći dio Arduino seminara za prijavljene polaznike održat će se 22.4.2023. u Tehničkoj školi R. Boškovića s početkom u 9 sati.
Na završnoj radionici seminara polaznici će usvojiti sadržaje iz područja upravljanja DC i koračnim elektromotoroima te korištenja temperaturnog senzora.
Voditelji: Krešimir Topolovec i Nikola Jerković