Materijali s radionice “Arduino – osnove”

Arduino_radionica_osnove_prezentacija

Arduino_radionica_osnove

Seminar: Arduino

DPTK Zagreba je u suradnji sa Savezom udruga pedagoga tehničke kulture Zagreba, sudjelovao u realizaciji zajedničkog programa osposobljavanja i stručnog usavršavanja u području naprednih upravljačkih tehnika.

Seminar “Napredne upravljačke tehnike” u uporabu Adrudino mikrokontrolera proveden je tri radionice:

  1. Arduino – osnovni tečaj
  2. Arduino – rad sa senzorima i DC motorima
  3. Arduino – napredni tečaj (Bluetoot, IC daljinsko upravljanje,…)

Seminari se održavao subotom od 09,00 – 12,00 sati u Tehničkoj školi Ruđer Bošković, u specijaliziranim učionicama/radionicama u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića.

Voditelji radionica:

  1. Nikola Jerković, mag. rač. inž.
  2. Krešimir Topolovec, mag. rač. inž.

Stečena znanja i vještine polaznici će primijeniti u predmetima Tehnička kultura, Robotika i Automatika, te kao pripremanje za provedbu natjecanja mladih tehničara u kategorijama Robotika i Automatika.
U Zagrebu, 27. listopada 2022.
Za objavu pripremila: Sanja Kovačević

Realizacija:
1. radionica – 15 polaznika – 12.11.2022.

2. radionica – 13 polaznika – 28.01.2023.

3. radionica – 12 polaznika – 22.4.2023

Arduino – napredno programiranje
22. travnja 2023., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Arduino – rad sa senzorima i DC motorima
28. siječnja 2023., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Arduino – osnovni tečaj
12. studenog 2022., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb