Posljednji pozdrav g. Borisu Josipu Malinaru

posljednjipozdrav

 

Nestor nastave tehničke kulture – Josip Boris Malinar, prosvjetni savjetnik u miru

 

 

Dobitnik je triju državnih nagrada; “Nagrade tehničke kulture” Hrvatskog sabora za izuzetan doprinos na području tehničkog stvaralaštva (uručene u Hrvatskom saboru 1985. godine), Nagrade Hrvatskog sabora “Ivan Filipović” za životno djelo za rad na unapređivanju pedagoške teorije i prakse (uručene u Hrvatskom saboru 1988. godine), te Državne nagrade “Faust Vrančić” za životno djelo za trajan doprinos razvoju tehničke kulture (uručene u Mimari 2000. godine).
Osim toga dobio je velik broj drugih nagrada, odlikovanje, povelja i različitih priznanja. Tako je 1970. godine primio Orden rada sa srebrnim vijencem za zasluge na unapređenju odgoja i obrazovanja. Te nagrade dobio je za svoj dugogodišnji pedagoški, stvaralački i publicistički rad; za postignute rezultate na unapređenju pedagoške teorije i prakse, za izuzetan doprinos na području tehničkog stvaralaštva, za svoj stvaralački i konstruktorski rad na novoj školskoj opremi i nastavnim sredstvima, za rad na uvođenju osnova informatike u osnovne škole, te za trajan doprinos razvoju tehničke kulture u Hrvatskoj.
BorisJosipMalinar2
Rođen je u Zagrebu 5. siječnja 1929. godine. Punih 27 godina bio je prosvjetni savjetnik za tehničku kulturu (od 1960. do 1987. godine) u Zavodu za školstvo, potom u Zavodu za unapređivanje odgoja i osnovnog obrazovanja, te u Zavodu za prosvjetno-pedagošku službu. Bio je osnivač i dugogodišnji rukovoditelj poznatog Nastavnog centra za tehničko obrazovanje (u zgradi tadašnje VIII. eksperimentalne gimnazije) u Dobojskoj bb u Zagrebu.
Autor je prvog priručnika za nastavnike tehničkog odgoja FOTOTEHNIKA-ELEKTROTEHNIKA-ELEKTRONIKA u Hrvatskoj tiskanog 1961. godine. Pokretač je i prvi urednik naših udžbenika za tehnički odgoj i autor prvog udžbenika tehničkog odgoja OSNOVE TEHNIKE III za učenike VIII. razreda, tiskanog 1963. godine, koji je bio prvi udžbenik za ovo nastavno područje u Europi. Autor je prvog udžbenika tehničkog odgoja za V. razred UPOZNAJMO TEHNIKU tiskanog 1965. godine, te autor prve METODIKE TEHNIČKOG ODGOJA u Hrvatskoj tiskane 1969. godine. Osim toga, autor je i prvih radnih priručnika za učenike tj. ZBIRKI VJEŽBI I RADNIH ZADATAKA za VI., VII. i VIII. razred osnovne škole, tiskanih 1968. godine u Zagrebu. Prvi tekst objavio je 1954. godine, a od tada do danas tiskana su mu 36 naslova (knjige) u ukupno 170 izdanja i oko 5,700.000 primjeraka. U nizu stručnih časopisa, tjednika i novina objavljeno mu je preko stotinjak naslova opsega od 5 pa sve do 200 autorskih kartica.
Osim na stručnom planu bio je aktivan i kao društveni radnik. Godine 1961. pokreće osnivanje stručnog Udruženja nastavnika tehničkog odgoja grada Zagreba, a 1968. godine Saveza društava pedagoga tehničke kulture Hrvatske, čiji je bio i prvi predsjednik.
Surađivao je kao autor tekstova i fotografija te savjetima i u nastajanju knjiga 40 i 50 godina zajedno u izdanju Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture.
Hrvatskom školskom muzeju u Zagrebu darovao je bogatu zbirku svojih autorskih radova, konstrukcija i knjiga, dokumentacije, dijapozitiva, grafofolija, prototipova i stručno-pedagošku literaturu iz svoje osobne knjižnice. Darovana zbirka vezana je uz razvoj nastave tehničke kulture u hrvatskom školskom sustavu tijekom proteklih pola stoljeća. Donaciju je pripremao i postupno darovao Muzeju do 2003. godine.
Malinar se javlja kao autor pod imenom Boris samo u monografijama (knjigama), izuzev prve knjige jer su urednici zahtijevali da se u naslov stavi samo jedno od imena autora. Nasuprot tome u stručnim radovima i člancima autor Malinar se javlja pod dva imena tj. Josip Boris ili Boris Josip, a u člancima iz područja kemije često pod pseudonimom «Kemikus».
Urednici objave:
Željko Medved i Drago Labaš,
na osnovu teksta kojeg je osobno dostavio g. Malinar za monografiju HSPTK “50 godina zajedno” u izdanju HZTK, Zagreb, 2021.