NAJAVA AKTIVNOSTI: rujan-prosinac 2019.

logo BIJELO SA OKVIROM maliOkvirni plan i program:

Priprema i organizacija županijskih natjecanja: Modelarska liga Grada Zagreba i 13. Županijskog Robokupa u šk.g. 2019/2020.
Priprema i organizacija natjecanja mladih tehničara i Sigurno u prometu u šk.godini 2019/2020
Radionica: Modelarstvo – Damir Ereš, HSPTK
Radionica: Upravljivo raskrižje – Leon Zakanji, HSPTK
Radionica: Elektrotehnika i elektronika – suradnja s TŠ R.Boškovića, Zagreb
Seminar: STEM radionice – stručno usavršavanje u okviru rada ŽSV-a tehničke kulture

Sudjelovanje u međunarodnom sajmu Maker Fair Zagreb u suradnji s udrugom FabLab, 12.-13.10.2019.
Godišnji skup “Primjeri dobre prakse 2019″: 9. I 10. studeni 2019

Stručni skup HSPTK “Primjeri dobre prakse”
Dani Tehničke kulture Grada Zagreba – suradnja s ZZTK
Festival tehničke kulture 2019 – suradnja s HZTK