Modelarska liga Grada Zagreba 23_24

mL 23_24 ikonaObjavljujemo obavijest o organizaciji Modelarske lige Grada Zagreba u školskoj godini 2023./2024.
Molimo sve zainteresirane mentore da se na navedenim poveznicama u pozivu upoznaju sa službenim dokumentima, pravilima i da prijavu izvrše prema uputama.Uz pozdrav

Svjetlana Seljanec Savković
tajnica DPTK Zagreba
Upute: ML 2023_2024