Kako su epidemija i potres u Zagrebu utjecali na izvannastavne tehničke aktivnosti u osnovnim školama

Akitvnosti DPTK Zagreba uvijek su bile usmjerene na stručna usavršavanja i podršku učiteljicama i učiteljima Tehničke kulture u osnovnim školama Grada Zagreba, s ciljem stručno-metodičke podrške u provedbi nastavnog i izvannastavnog rada u Tehničkoj kulturi te klubovima mladih tehničara. Unazad tri do četiri godine učitelji Tehničke kulture susreću se sa sve većim poteškoćama u nastavnom radu.

Na žalost, potres iz ožujka 2020., kao i primjena epidemioloških mjera u osnovnim školama, dovele su do situacije da je u osnovnim školama Grada Zagreba nemoguće ostvarivanje kvalitetne provedbe nastave Tehničke kulture, a pogotovo izvođenje izvannastavnih tehničkih aktivnosti i programa klubova mladih tehničara.

U uvjetima primjene epidemioloških mjera, nastava Tehničke kulture od rujna 2020. g. ne odvija se u radionicama Tehničke kulture, a cjelokupno provođenje izvannastavnog rada u osnovnim školama usmjereno je na rad na daljinu (online). Samo u dijelu škola, učiteljice i učitelji uspjeli su održati izvan nastavne aktivnosti u živo, ukoliko su uspjeli animirati učenike iz jednog razrednog odjela. Svi ostali, nisu bili u mogućnosti provoditi praktični rad i radionice u učionici, zbog zabrane miješanja učenika iz različitih razrednih odjela. Dodatna poteškoća online izvođenja izvan nastavnih aktivnosti je vidljiva kroz činjenicu da učenici kod kuće nemaju potrebnu opremu, alate, strojeve, a gubi se i interaktivnost u radu, jer učitelj ne može odmah demonstrirati niti individualizirati podršku u trenutku kad je ona učeniku potrebna.

U situaciji gdje, u ovom trenutku, još uvijek nije završila sanacija školskih zgrada stradalih u potresu 2020. nije moguće očekivati provedbu izvan nastavnih tehničkih aktivnosti i realizaciju programa KMT-ova. Dio škola je zatvoren za rad, a njihovi razredni odjeli i djelatnici prevoze se u škole domaćine. Slijedom skučenih kapaciteta škola domaćina, niti domaćinima niti gostima nije moguće kvalitetno provoditi tehničke nastavne i izvannastavne aktivnosti, a kamo li programe KMT-ova. Vrlo su rijetke škole u kojima se nastava Tehničke kulture provodi u specijaliziranoj učionici Tehničke kulture.

Alarmanta je i činjenica da je 32 % učiteljica i učitelja izjavilo da niti u uvjetima prije provedbe epidemioloških mjera, nisu u svojim školama izvodili nastavu u učionici Tehničke kulture, jer ista u tim školama ne postoji ili ju dijele s nekim drugim nastavnim predmetom. Podatak se temelji na anketi koju su tijekom listopada 2020. proveli voditelji Županijskih stručnih vijeća učitelja Tehničke kulture Grada Zagreba. Nadalje, uvođenje kurikula informatike dodatno je uzrokovalo da su se u školama učionice tehničke kulture prenamijenile u informatičke učionice, a dio učitelja koji izvodi nastavu iz ta dva predmeta u zaduženje su dobili punu nastavnu satnicu, te nemaju planirane nastavne sate za izvannastavni rad. Podaci i analiza iz provedene ankete dostavljene su u AZOO, te su na nekoliko stručnih skupova članovi Upravnog odbora DPTK Zagreba ukazivali na problem.

Sve te poteškoće uzrokovale su situaciju da se je na 63. školsko/klupsko natjecanje mladih tehničara odazvalo tek 289 učenika iz 43 osnovne škole. Koliki je to gubitak za tehničku kulturu ali iza društvo u cjelini, možete pogledati u usporednoj tablici broja sudionika od 60. – 63. NMT.

Ne smijemo zaboraviti da je Tehnička kultura u osnovnim školama prvo mjesto na kojem sva djeca imaju prilike razvijati svoje tehničke vještine i znanja. U današnje vrijeme, na žalost, veliki broj učenika se s korištenjem alata susreće tek u 5.razredu. Iako je broj sati Tehničke kulture mali, samo 1 sat tjedno, to je ipak prilika da sva djeca izrade predmet vlastitim rukama, steknu vještine obrade materijala, rješavanja tehničkih problema, nauče osnove zaštite pri radu s alatima i strojevima, upoznaju se s mehanizmima i konstrukcijama, te razviju organizacijske vještine i kritički odnos prema radu.

DPTK Zagreba će usmjeriti svoje aktivnosti na daljnje ukazivanje na problem, koji je puno širi nego li se iz brojki vidi, a to je da sve manje učenika u osnovnim školama ima priliku razvijati svoje interese i sposobnosti kroz tehničke aktivnosti.

pad

Analizu provela, izvješće i fotografiju izradila

Sanja Kovačević,
učiteljica-savjetnica tehničke kulture, prof. u OŠ A.Šenoe i predsjednica DPTK Zagreba