IX. Dani tehničke kulture Grada Zagreba

dani tk zg U subotu, 17.listopada 2020.godine u Narodnom sveučilištu Dubrava (Avenija Dubrava 51a) sa početkom u 9:00 h,  Zagrebačka zajednica tehničke kulture po deveti put organizira “Dane tehničke kulture”, program od posebnog interesa za Grad Zagreb.

Na navedenoj manifestaciji, DPTK Zagreba u suradnji s SUPTK sudjelovat će prigodnom izložbom literature (udžbenika, radnih bilježnica, priručnika i druge literature) i izdanja od 1961. do danas, a koja se koristila u nastavi Tehničke kulture i stručnih tehničkih predmeta u srednjim školama.

Nositelji provedbe nastupa DPTK Zagreba na manifestaciji: Valentina Dijačić i Darko Miloknoja.
Priprema i organizacija izložbe: Sanja Kovačević

Više informacija potražite na stranicama Zagrebačke zajednice tehničke kulture