Čestitka

cestitka2023 Poštovane kolegice i kolege

na kraju kalendarske godine, koristim priliku da vam se svima zahvalim za sudjelovanje u realizaciji plana i programa rada Društva pedagoga tehničke kulture Zagreba.

Uvidom u realizaciju s ponosom i zahvalnošću možemo konstatirati:

– da smo realizirali sve planirane programe i aktivnosti
– da je odaziv polaznika bio odličan (u porastu u odnosu na 2021.)
– da je broj članova u 2022. porastao na 43 (što je najviše od 2014. od kada vodimo registar članova)
– da je u organizaciji i provedbi programa aktivno sudjelovalo 10 članova Društva.

Sve to je odlična motivacija da i u 2023. nastavimo s raznovrsnim radionicama, predavanjima, suradnjama i, mogu najaviti, da Upravni odbor završava izradu Plana i programa rada za 2023. i Financijskog plana, te da ćemo za kraj siječnja 2023. sazvati redovno zasjedanje Skupštine na kojoj ćete dobiti uvid u dokumente i izjasniti se o predloženom.

Za kraj, šaljem svoje pozdrave,
Sanja Kovačević
predsjednica DPTK Zagreba