Skupština DPTKZ

megafon

Predmet: Poziv na redovito zasjedanje Skupštine Društva pedagoga tehničke kulture Zagreba

Na temelju članka 27. Statuta Društva pedagoga tehničke kulture Zagreba sazivam redovnu Skupštinu Društva pedagoga tehničke kulture Zagreba koja će se održati u petak 25.rujna 2015. u OŠ Augusta Šenoe, Selska c. 95, Zagreb s početkom u 19 sati.

Za zasjedanje se predlaže slijedeći

D N E V N I  R E D :

 1. Otvaranje skupštine
 2. Izbor radnih tijela: radnog predsjedništva, verifikacijskog povjerenstva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 1. Izvještaj Verifikacijskog povjerenstva
 2. Usvajanje zapisnika sa zasjedanja Skupštine DPTKZ  održanog  15.svibnja 2014.
 3. Izvještaj o radu u 2014. Godini
 4. Izvještaj o financijskom poslovanju u 2014.g.
 5. Izvještaj Nadzornog odbora
 6. Usvajanje Statuta DPTKZ
 7. Donošenje Odluke o likvidatoru DPTKZ
 8. Plan aktivnosti i financiranja programa za 2015.
 9. Odluka o počasnim članovima Društva
 10. Odluku o prenošenju ovlasti Upravnom odboru o usvajanju prijedloga financijskog plana za 2016.
 11. Razno

Predsjednica DPTKZ

Sanja Kovačević