ARCA 2021

   U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu od 14. do 16. listopada održana je 19. međunarodna izložba inovacija gdje su predstavljene inovacije i nove tehnologije od industrije do svakodnevnice. U organizaciji HSPTK na izložbi  predstavljeno je sedam...