ARCA 2021

arca21 1 arca21 2   U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu od 14. do 16. listopada održana je 19. međunarodna izložba inovacija gdje su predstavljene inovacije i nove tehnologije od industrije do svakodnevnice.

U organizaciji HSPTK na izložbi  predstavljeno je sedam praktičnih radova pozvanih s 3. izložbe radova – Mladi tehničari i njihovi mentori održane 25.6.2021. u OŠ Retkovec. Mentori radova su: Roman Rupčić, Renata Martinec, Valentiina Dijačić, Dane Pavić i Branko Raičković. Prema kriterijima Ocjenjivačkog suda prepoznata je inovativnost i kreativnost mladih inovatora i njihovih mentora te nagrađena sa medaljama.

Osvojene su: 3 brončane, 3 srebrne i  1 zlatna medalja te nagrada WIPO u kategoriji mladi za najbolji učenički rad.

Autor objave: Valentina Dijačić