Upravljivo raskrižje – radionica HSPTK

U subotu 22.veljače 2020. s početkom u 9 sati u OŠ Borovje, održana je radionica “Upravljivo raskrižje”. Radionica je dio programa stručnog usavršavanja za učiteljice i učitelje tehničke kulture, koje provodi Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture. Radionica je završila u 16 sati.
Na radionici je sudjelovalo 9 članova DPTK Zagreba, a u radu im se pridružio predsjednik HSPTK, g. Mato Šimunović.
Materijal i predavače za stručno usavršavanje osigurao je HSPTK, a radionice se organiziraju za članove društva ili udruge. Za rad je predviđeno deset „Upravljivih raskrižja“ koje po završetku rada sudionici radionica nose sa sobom u škole te ih mogu koristiti kao nastavno sredstvo.

Predavač: Leon Zakanji.
Sadržaji:
elektronika: izrada semaforske signalizacije i izrada međusklopa za spajanje semafora na mikrokontroler; modelarstvo/graditeljatvo: sastavljanje ploha raskrižja i staza s okvirom; programiranje mikrokontolera.
Priprema: za uspješno sudjelovanje, potrebno je na računalu instalirati aplikacije za Arduino 1.8.x i mBlock: https://www.arduino.cc/en/Main/Donate i https://www.mblock.cc/en-us/
Pribor i alat: kliješta za skidanje izolacije, kliješta za sječenje žice , lemilicu i pribor za lemljenje (po potrebi povećalo i naočale), pinceta, UNIMER, 8 kvačica za rublje, 4 stege, drvofiks, pištolj za plastiku, kljućarske turpije i prijenosno računalo.

Organizaciju i pripremu radionice, užine za polaznike i voditelje ispred DPTK Zagreba, provela je Silvana Pešut Vitasović.

Potvrde o stručnom usavršavanju izradio je HSPTK.