U četvrtak 21.5.2020. održana je videokonferencija DPTK Zagreba u okviru provedbe programa stručno-metodičke pomoći i usavršavanja učiteljica i učitelja tehničke kulture grada Zagreba, na temu

“Tehnička kultura na daljinu – primjeri iz prakse”

Video konferencija je počela u 18 sati i iako je planirano trajanje bilo za 45 minuta, slijedom dozvole aplikacije ZOOM mogli smo raspravljati puno duže, te završiti susret oko 20 sati. Na video konferenciji okupilo se 22 sudionika koji su spontano i uz manje moderiranje rasprave iskazali svoja iskustva u provedbi nastave na daljinu u Tehničkoj kulturi. Sudionici su raspravljali o nastavi na daljinu, organizaciji, pripremanju, uporabi digitalnih obrazovnih sadržaja i alata, vrednovanju, te istaknuli prednosti i poteškoće u provedbi nastave Tehničke kulture iz vlastitog iskustva.

 

Nekoliko zaključaka:

Pozitivno:

Bolje upoznavanje rada s računalom i IKT-om – aplikacija, multimedijskih kanala – razvijanje digitalne pismenosti;

Intenziviranje istraživačkog rada.

Izrada većeg broja digitalnih obrazovnih materijala za učenje (ePortfolio), kako učenika tako i učetelja;

Motiviranost učenika koji „izbjegavaju“ socijalne interakcije;

Preuzimanje samostalnosti i odgovornosti za vlastite rezultate;

Razvijanje vještina čitanja s razumijevanjem i pismenosti.

Razvijanje vještine upravljanja vremenom;

Suradnja i komunikacija putem računala i interneta;

 

Negativno:

Gubitak izravne pomoći, vođenja i asistencije učitelja;

Gubitak kontinuiteta u radu (zbog neusklađenih obveza iz različitih predmeta);

Izostanak izravne komunikacije i interakcije i izravnog iskustva s tehnikom i tehnologijom (materijalima, sredstvima, procesima);

Izostanak razvoja verbalnih vještina i kompetencija;

Nedostatak socijalne i fizičke interakcije – usporavanje procesa razvoja socijalnih i suradničkih vještina te usvajanja vrijednosti i stavova;

Nedostatni razvoj radnih navika, praktičnih kompetencija i vještina;

Nejednaki tehnički preduvijeti za rad od kuće (računala, zastarijeli operativni sustavi na računalima, pristup internetu, nemogućnost instaliranja aplikacija i sl.);

Neprimjerena improvizacija pri sustavnom razvoju tehničkih kompetencija.

Neprimjerenost s obzirom na razvojnu dob;

Niža motiviranost dijela učenika – zaostajanje eksponiranih, kreativnih i darovitih učenika;

Povećanje stresa i frustracija učenika;

Provođenje previše vremena za računalom.