Voditelj radionica: Đula Nađ

Organizacija: Sanja Kovačević

Program stručnog usavršavanja, u organizaciji Društva pedagoga tehničke kulture Zagreba, pod nazivom

„Strujni krugovi u elektrotehnici, elektronici, automatici i robotici“

realiziran je kroz tri radionice održane u OŠ Augusta Šenoe, Selska c. 95, Zagreb.

Stručno usavršavanje obavljeno je u ukupnom trajanju od 9 sati.

Cilj:

potaknuti učiteljice i učitelje tehničke kulture da iskoriste postojeću opremu iz svojih radionica, steknu osnovna znanja i vještine iz područja elektronike, elektrotehnike, automatike i robotike, te kao poticaj na pripremanje učenika 7. i 8. razreda za sudjelovanje na natjecanjima mladih tehničara u ovim područjima.

Oblik rada i metode poučavanja: interdiciplinarno kroz rješavanje praktičnih zadataka iz elektrotehnike, elektronike, automatike i robotike, individualni rad polaznika i rad u paru uz uporaba alata, pribora i mjernih instrumenata.

Raspored i teme radionica:

Redni broj radionice Tema radionice Datum/mjesto održavanja Broj sudionika
1. Paralelna sučelja i mikrokontroleri 1.rujna 2017. 11
2. Izradba spojeva vodova i ispitivanje ispravnosti 16.rujna 2017. 12
3. Elektrotehnički spojevi i elektornički sklopovi 20.siječnja 2018. 11
    Ukupno: 34

 

Teme i sadržaji obuhvatili su: eksperimentalna ploča – mogućnosti, tranzistor kao prekidač, projektiranje i izrada tiskane pločice, primjena univerzalne tiskane pločice, mikrokontroleri, Arduino i paralelno sučelje, Arduino i Robopro, Inovatic usb kontroler kao autonomni kontroler, natjecanja praktični radovi, pitanja