U nastavku stručno-metodičkih radionica koje organizira DPTK Zagreba, u suradnji sa Savezom udruga pedagoga tehničke kulture Zagreba, održan je seminar u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića, Getaldićeva 4, Zagreb.

Naziv: NC i CNC sustavi

Seminar se održao u radionici za strojnu obradu i CNC u TŠRB, u skupinama od 8 polaznika: 23.5. – četvrtak, 29.5. – srijeda i 30.5 – četvrtak.
Sve radionice počinjale su u 17 sati i imaju trajanje od 3 sata. Sudjelvoalo je 22 učitelja tehničke kulture iz osnovnih škola Grada Zagreba.

Voditelj: Stjepan Žeinski
Organizacija: Sanja Kovačević

Detaljnije informacije i poziv dostavljen je na e-adrese članova DPTKZ