Na temelju Plana i programa rada Društva pedagoga tehničke kulture Zagreba i plana suradnje s voditeljicama ŽSV-a Grada Zagreba, te suradnje s udrugom FabLab, u petak 19.listopada 2018. održano je stručno usavršavanje na temu “Kreativnost kroz nove tehnologije”.

Program:

  1. Kreativnost kroz nove tehnologije – vinil rezač, termotransfer, program Silhouette; Roberto Vdović  prezentacija
  2. Polimeri – materijali koji nas okružuju; Silvana Pešut Vitasović – prezentacija
  3. Posjet tehnološkom parku u Kini; Krešimir Čanić – prezentacija
  4. Odlaganje otpada na području Križevaca, osvrt na recikliranje plastike; Valentina Dijačić – prezentacija
  5. Termotransfer plastične folije na tkaninu; Goran Mučnjak, Silvana Pešut Vitasović, Roberto Vdović – radionica
  6. Savijanje plastike: izrada stalka; Dane Pavić – radionica.

Stručni skup održan je na Arhitektonskom fakultetu, Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb, s početkom u 18:00 sati i u ukupnom trajanju od 4 sata.

Sudjelovalo je 45 učiteljica i učitelja tehničke kulture iz osnovnih škola Grada Zagreba
Organizacija stručnog skupa: Silvana Pešut Vitasović, Roberto Vdović

Kreativnost kroz nove tehnologije – vinil rezač, termotransfer, program Silhouette
Roberto Vdović

Prezentacija je obuhvatila prikaz tehnologije vinil rezača, vrste programa za izradu grafičkih oblika, vrste i tehničke mogućnosti različitih vinil rezača na tržištu.
Predstavljeni su programi FabLab in the box, u kojima će udruga FabLab omogućiti posudbu kompletne opreme u kutiji za provedbu aktivnosti s učenicima u svojim školama.

Posjet tehnološkom parku u Kini
Krešimir Čanić

Prikaz posjeta tehnološkom parku u Pekingu, Kina. Prikaz organizacije rada, sadržaja, radnih i izložbenih prostora, načini vođenja radionica, pristup radu s djecom s posebnim potrebama (teškoće, nadareni). Obveze učitelja za stručno usavršavanje. Međugeneracijsko učenje: srednjoškolsci volonterski educijraju mlađe.

Predstavljanje projekta Znanstveno-edukativno-zabavnog centra u Krapinsko-zagorskoj županiji, kao budućeg središta okupljanja djece i mladih, te učitelja/mentora na stručnim usavršavanjima, radionicama i projektima.

Termotransfer plastične folije na tkaninu
Silvana Pešut Vitasović, Roberto Vdović, Goran Mučnjak

Radionica izrade vinil otisaka, priprema za tisak na vinil rezaču,  tisak, obrada otiska, temotransfer otiska na tkaninu (izrada vrećica).
Postupci izrade, način upravljanja vinil rezačem, vrste vinil rezača, vrste materijala za rad – svi polaznici izradili su jednu do dvije vrećice s vinil otiskom.

 

Polimeri – matrijali koji nas okružuju
Silvana Pešut Vitasović

Primjer iz nastavnog rada u 6. i 8. razredu – nastavna cjelina “Materijali” u Tehničkoj kulturi.
Povijest razvoja polimernih materijala, uporabni predmeti od plastike, pravila uporabe, prednosti i nedostatci, zaštita okoliša.

Odlaganje otpada na području Križevaca, osvrt na recikliranje plastike
Valentina Dijačić

Tehnologija sortiranja i zbrinjavanja plastičnog otpada na području Križevaca.

Tehnološki postupci prikupljanja plastičnog otpada, metodologija sortiranja i skladištenja, tehnološki postupci obrade plastičnog otpada s obzirom na vrstu plastične mase, cijene zbrinjavnja i otkupljivanja plastičnog otpada.
Statistički podatci o ukupnoj količini plastičnog otpada kojeg prikupljaju građani, razvijanje svijesti građana o važnosti  organiziranog prikupljanja plastičnog otpada i recikliranju.

Savijanje plastike – izrada stalka
Dane Pavić

Na osvnovu tehničke dokumentacije, polaznici su izradili stalak za mobitel, uporabom starih CD-a i uređaja za savijenje plastike.
Pri izradi stalka bilo je potrebno prilagoditi mjere, mjerama mobilnog telefona, te označiti mjere na 2 CD-a flomasterom za plastiku. Svijanje se izvodilo na uređaju za svijanje plastike, a spajanje pozicija univerzalnim lijepilom.