Materijale i fotografije s održanog stručnog skupa HSPTK, “Primjeri dobre prakse” pregledajte OVDJE

Na stručni skup prijavilo se i sudjelovalo 12 članova DPTK Zagreba.

Primjeri dobre praske 2023 – HSPTK

Stručni skup učitelja tehničke kulture „Primjeri dobre prakse 2023.“ u organizaciji HSPTK održat će se 23. i 24. rujna 2023. u Crikvenici hotel Omorika.

Članovi DPTK Zagraba koji su nastupili u programu:

Ime i prezime Tema prezentacije ili naziv rada za izložbu
1. Maja Mačinko Zajedno jamčimo internetsku sigurnost i spriječimo internetsko nasilje u školama
2. Terezija Šestak, Marina Turalija Mali poduzetnici –  Božićni sajam
3. Karolina Bartulović Šaroliki svijet kreacija u MUTT-u
4. Filip Lovrić Tradicijske i suvremene kuće – modeli u nastavi
5. Darko Miloknoja Struni krugovi sa serijski spojenim trošilima i izvorima
6. Darko Miloknoja Solarne elektrane
7. Sada Bašagć Izvan nastavne tehničke aktivnosti u razrednoj nastavi i njihov odraz u predmetnoj nastavi
8. Petar Dobrić Primjena politehničkih vještina kroz projektne zadatke u TK

Subota 23. rujan 2023. godine

10:00 – 10:30 sati – okupljanje sudionika u Triblju, kod HE Vinodol
10:30 – 12:00 sati – Obilazak HE Vinodol
12:15 – 13:00 sati – Smještaj u sobe Hotela Annex Omorika 3* i ručak
14:30 – 15:00 sati – priprema i prezentacija, proba (samo poslane prezentacije ostale se ne prihvaćaju)
15:00 – 20:00 sati – pozdravna riječ, otvaranje skupa, prostor za goste
– iznošenje primjera dobre prakse – predstavljanje radova ili projektnih zadataka pedagoga tehničke kulture
– predstavljanje aktivnosti i radionica HSPTK za 2023. godinu
– podjela potvrda izlagačima Primjera dobre prakse
– završna riječ – prostor za goste

Nedjelja 24. rujan 2023. godine

09:00 – 14:00         – razgledavanje građevinske baštine grada Crikvenice, posjeta Muzeju grada Crikvenice