Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture organizirao je 3. izložbu radova – Mladi tehničari i njihovi mentori u sklopu programa “Klubova mladih tehničara – mladi tehničari i njihovi mentori”.

Izložba je održana 25. lipnja 2021. u OŠ Retkovec, Aleja javora 2, Dubrava, Zagreb. Za pripremu izložbenog prostora i provedbu brinula je naša kolegica Valentina Dijačić.

Hodogram susreta
08:00 – 09:00 – postavljanje radova, užina
09:00 – otvaranje izložbe
09:10 – 11:00 – predstavljanje i ocjenjivanje radova, razgledavanje izložbe
11:00 – 12:15 – Skupština HSPTK- pozivamo sve mentore kao goste na Skupštinu
12:15 – 13:00 – promocija monografije HSPTK 50 godina zajedno
13:00 – Podjela nagrada, priznanja te proglašenje tri posebno nagrađena rada, učenika i mentora prema odluci prosudbene komisije, domjenak

Na smotri su sudjelovali učenici iz osnovnih škola Grada Zagreba:
OŠ Bukovac – 2 rada
OŠ Julija Klovića – 3 rada
OŠ Augusta Šenoe – 1 rad
OŠ Retkovec – 14 radova
OŠ Vrbani – 4 rada
OŠ Antuna Mihanovića – 3 rada
OŠ Iver – 4 rada
OŠ Marije Jurić Zagorke – 4 rada i
OŠ Malešnica – 1 rad.
Ukupno: 36 radova učenika.

 

Statistika sudjelovanja učenika i mentora iz osnovnih škola Grada Zagreba

Broj prijavljenih radova: 36
Broj učenika koji su sudjelovali u izradi radova: 52
Broj mentora: 10