Poziv na GS PDP DPTKZ 2020

Priprema i organizacija: Sanja Kovačević

Organizacijski tim: Svjetlana Seljanec Savković, Darko Miloknoja, Goran Mučnjak, Josip Jurić, Filip Lovrić i Katarina Kedačić Buzina.

Godišnji stručni skup “Primjeri dobre praske 2020.”

Slijedom epidemiološke situacije i primjene mjera za suzbijanje širenja virusa COVID19, Upravni odbor DPTK Zagreba donio je 11.studenog 2020., Odluku da se provedba stručnog skupa održi u obliku video konferencije.
Cjelokupni program skupa prilagodili smo online obliku rada, a materijale potrebne za provedbu praktičnih radionica, sudionici su dobili poštom na adrese koje su naveli u prijavi.

Datum: 21.studenog 2020.
Mjesto: online video konferencija
Trajanje: od 9 do 17 sati.

Broj sudionika: 51

Program na GS PDP DPTKZ 2020 online

Pripremljene dokumente, fotografije, prezentacije, fotografije i drugi multimedijske materijale predavači su ustupili na korištenje i objavljujemo ih u detaljnom prikazu tema stručnog skupa.

Društvo pedagoga tehničke kulture Zagreba je uključeno u provedbu programa međunarodne suradnje Saveza udruga pedagoga tehničke kulutre Zagreba.
Slijedom toga na stručnom skupu sudjelovali su gosti predavači iz Republike Srbije, Mirjana Vasiljević i Stevica Janković iz OŠ E. Ostojić, Požega. Skupu se pridružilo i nekoliko učiteljica nastavnog predmeta Tehnika i tehnologija iz osnovnih škola u Republici Srbiji.

S velikim zadovoljstvom pozdravili smo g. Svena Lončara, višeg suradnika za tehničku kulturu u Odjelu za tehničku kulturu Gradskog ureda za obrazovanje, koji je pratio rad skupa i koji je svojim mišljenjima i raspravama obogatio provedbu stručnog skupa.

EVALUACIJA SKUPA Izvjesce i evaluacija PdP2020

ŽSV učitelja tehničke kulture Zagreba – Darko Miloknoja, Sanja Kovačević

Opis: prezentacija rezultata ankete i ažuriranja podataka  o učiteljima tehničke kulutre u osnovnim školama Grada Zagreba. Plan i program rada u šk. godini 2020/2021. i organizacija provedbe stručnog usavršavanja. Suradnja s DPTK Zagreba i poticanje učitelja na prezentiranje primjera iz prakse u radu ŽSV-a.

analiza    Dokumenti

Nastavno pomagalo – Automatizirani apartman – Petar Dobić

Opis: Interdisciplinarni spoj različitih grana tehnike osigurava učenje i razumijevanje osnovnih zakonitosti tehnike izradom nastavnog pomagala. Nastavno pomagalo je pogodno za projektiranje i sastavljanje na nastavi TK, izradu algoritama i programiranje na nastavi INF i za izvannastavne aktivnosti (ROBOTIKA).

apartman  ROPEE_AA_2020_DPTKZ

QR kodovi u nastavi Tehnike i tehnologije – Mirjana Vasilijević Krstić, Stevica Janković

Opis: primjer provedbe praktičnih vježbi u nastavi Tehničkog obrazovanja u Republici Srbiji u osnovnim školama.

qr  QR kodovi u nastavi Tehnike i tehnologije SM

Obnovljivi izvori i zelena tranzicija-prilika za Hrvatsku – Sada Bašagić, Igor Grozdanović

Opis: Zelena tranzicija nakon niza godina počinje se ostvarivati na osnovi Europskog zelenog plana i nacionalnih energetskih i klimatskih planova pojedinih zemalja.Jedna od uloga je obnovljivi izvori i alternativna goriva u energetici.  Prirodni plin u prometu LNG (UPP), vodik, e-mobilnost.

zelena  Zelena tranzicija u prometu i energetici

Moje NASA iskustvo i STEM putovanje USA – Maja Mačinko

Opis: predstavljanje sudjelovanja u međunarodnom projektu, posjet NASI i poticanje djevočica i djevojaka za bavljenje znanošću.

nasa  Moje NASA iskustvo i STEM putovanje USA_Maja Mačinko

Što za nas znači kuća (zgrada) – Marica Antić

Uvodni sadržaji: Materijali i zanimanja u graditeljstvu i Izrada toplinske izolacije na zamišljenoj kućici.

Opis radionice: Projektni zadatak započinje stvaranjem idejnog rješenja makete kuće, a na osnovu raspoloživog materijala za rad (dizajniranje, skiciranje). Po ideji obradom materijala polaznik će izraditi maketu kuće (ocrtavanje, rezanje, fina obrada, izrada toplinske izolacije, sastavljanje). Po završetku rada polaznici će provesti samovrednovanje te izraditi tehničku dokumentaciju.

grad   Što za nas znači kuća (zgrada)

Vođenje izvannastavne aktivnosti u online okruženju – Terezija Šestak

Opis: primjer iz nastavnog rada kako organizirati i provesti rad učenika uključenih u izvannastavnu tehničku aktivnost, slijedom provedbe mjera za suzbijanje epidemije COVID 19.

ina

 

Primjeri dobre prakse_TSestak

Mogućnosti-izvođenja-izvanučioničke-nastave-vezano-uz-pandemiju-COVID-19

Moj prvi praktični zadatak – Sanja Kovačević

Opis: obrada papira u 5.razredu kao praktični zadatak za upoznavanje učenika s Tehničkom kulturom i motivacija za rad, inicijalno upoznavanje razina vještina učenika 5.razreda.

zapetase  Webinar-3.12.2020

 

OneNote bilježnica u nastavi Tehničke kulture – Katarina Kedačić-Buzina

Opis: OneNote bilježnici, od stvaranja bilježnice do svih njezinih mogućnosti. Predavanje je uvod u radionicu koja će se održati u obliku webinara 9.12.2020.

one   OneNote-DPTKZG skup

CARNet-udaljeno učenje

Prometna igra –  Filip Lovrić

Opis: Izrada iscrtane ploče sa šest do sedam prometnih situacija, figura sudionika u prometu – modelarskom tehnikom. Igra kao nastavno pomagalo za provedbu ishoda kurikuluma u 5. razredu iz područja prometa.

Predavanje je uvod u radionicu koja će se održati u online okruženju 2.12.2020. godine. Svi prijavljeni sudionici na adrese škola primit će materijal za izradu.

promet   PROMETNA IGRA_FLovric

Elementarna robotika – Petar Dobrić

Opis: Praktični prikaz korištenja microMaqueen, edukacijskog robota. Mogućnosti korištenja za učenje osnova robotike. Pokretanje elektromotora i rad sa senzorima za otkrivanje prepreke ili praćenje crte uz svjetlosnu i zvučnu signalizaciju. Pogodnosti za rad s učenicima početnicima kao odličan uvod u svijet robotike i programiranja. Primjena na satima tehničke kulture, informatike i na izvannastavnim aktivnostima (robotika).

Dodatne informacije: iskazivanje interesa i namjere korištenja opreme koju će DPTK Zagreba pribaviti i dostaviti mentorima za rad s učenicima.

el robo

 

Opremanje i nabavka robota: Mogućnost nabavke opreme

 

Podrška mentorima za posudbu opreme, koju će osigurati DPTK Zagreba:
Pismo namjere 2020


Radni sastanak predavača i voditelja

U četvrtak 12.studenog 2020. održan je radni sastanak s predavačima i voditeljima radionica, na kojem smo dogovorili način online provedbe stručnog skupa, upoznali alate za upravljanje aplikacijom Zoom, te utvrdili načine objavljivanja  materijala sa skupa.

Video konferencija bit će snimana, te će se izraditi suglasnost za snimanje i dostaviti svim sudionicima stručnog skupa.

Poziv za sudjelovanje dostavljen je svim prijavljenima. Zaključeno je da će se poziv uputiti i ostalim zainteresiranim učiteljicama i učiteljima, budući da to rad u online okruženju omogućuje. Planirano je sudjelovanje do 50 polaznika.