Čestitka

cestitka2023 Poštovane kolegice i kolege

pred sami kraj kalendarske godine, koristim priliku da vam se svima zahvalim za sudjelovanje u realizaciji plana i programa rada Društva pedagoga tehničke kulture Zagreba u 2023. g..

Uvidom u realizaciju s ponosom i zahvalnošću možemo konstatirati
– da smo realizirali većinu planiranih programa i aktivnosti
– da je broj članova u 2023. porastao na 52 (što je najviše od 2014. od kada vodimo registar članova)
– da je u organizaciji i provedbi programa volonterski sudjelovalo 19 članova Društva.

Sve to je odlična motivacija da i u 2024. nastavimo s raznovrsnim radionicama, predavanjima, suradnjama.
Pred nama su novi izazovi i pozivam vas da ne izgubite volju i da se i sljedeće godine aktivno uključite u rad naše udruge.
Uz pozdrav
Sanja Kovačević
predsjednica DPTK Zagreba