Sigurno u prometu

sup

Županijsko natjecanje Sigurno u prometu grada Zagreba održat će se u Oš Lovre pl. Matačića, 05.05.2017. petak.
Isti dan i na istom mjestu se održava i natjecanje Školskih prometnih jedinica.

Više na stranicama AZOO