Tehnička kultura na daljinu

novi_utk

 

 

Na stranici utk.skole.hr otvoren je novi modul “Tehnička kultura na daljinu” kao mrežno mjesto za objavu vijesti, poveznica i nastavnih materijala za provedbu nastave na daljinu iz Tehničke kulture.

Ideja za pokretanje ovog modula sadržaja potekla je od gđe. Sanje Kovačević, predsjednice DPTK Zagreba, a na osnovu promišljanja o načinima kako provesti programe stručno-metodičke pomoći učiteljicama i učiteljima tehničke kulture za lakšu pripremu i provedbu nastave na daljinu.
U pripremi su dodatni online sadržaji koje će DPTK Zagreba pokrenuti uskoro i o kojima ćete biti informirani putem mrežnih stranica.

Pogledajte