Stručna usavršavanja – priprema za frontalno uvođenje kurikuluma Tehničke kulture

image001Objavljeni su pozivi za županijska stručna vijeća učitelja tehničke kulture, u okviru priprema za frontalno uvođenje kurikuluma Tehničke kulture u šk.godini 2019./2020.
Prijave:

Zagreb 1

Zagreb 2