Registar članova – ažuriranje 2020.

logo BIJELO SA OKVIROM mali    Poštovane članice i članovi,

pozivam vas da Upravnom odboru olakšate vođenje registra članova i planiranje radionica i aktivnosti, te da odvojite malo vremena te ispunite obrazac Registra članova: OBRAZAC

Rok za popunjavanje je 21.kolovoz 2020.
Prikupljeni podatci koristit će se isključivo za potrebe organizacije rada i aktivnosti Društva i ne će biti javno prezentirani.

Hvala na odazivu