Kako pripremiti uspješnu prezentaciju rada – travanj 2021.

travanj 2021Društvo pedagoga tehničke kulture Zagreba nastavlja s organiziranjem radionica i stručno-metodičke podrške učenicima i mentorima u osnovnim školama Grada Zagreba.

Radionica “Kako pripremiti uspješnu prezentaciju rada” održat će se u dva termina kako bi se što veći broj polaznika mogao pridružiti: 14. travnja 2021. s početkom u 19 sati, te 15. travnja 2021. s početkom u 16 sati.

Opis:
interaktivna online radionica za učenike i mentore na temu izrade kvalitetne pripreme, snimanja i obrade fotografija i pripreme usmenog izlaganja/prezentacije. Radionica je osmišljena kao osnaživanje učenika u pripremanju usmenih i digitalnih prezentacija, te podrška mentorima u pripremanju učenika za natjecanja u tehničkoj kulturi.

Trajanje: 2 sata
Voditeljica: Sanja Kovačević, prof., učiteljica-savjetnica tehničke kulture

Rok za prijave: 13.travnja 2021. do 21 sat.

Pripreme za sudjelovanje:
– ispuniti prijavni obrazac za prikupljanje prijava i izradu potvrda sudjelovanja
– pripremiti tehničku tvorevinu izrađenu na nastavi Tehničke kulture ili rad s natjecanja
– olovka, papir, fotoaparat (ili kamera na mobitelu)

Napomena za mentore:
Online radionica biti će snimana, te je potrebno prikupiti privole roditelja učenika za sudjelovanje, prikupljanje podataka za izradu priznanja i snimanje događanja. Obrazac privole dostavljen je e-poštom mentorima. Skeniranu privolu mentor treba dostaviti na adresu dptkzg@gmail.com do dana održavanja radionica.

Prijavani obrazac: prijave su zatvorene.