HSPTK – Prijave za stručni skup

hsptk      HSPTK poziva zainteresirane učiteljice i učitelje Tehničke kulture na stručni skup „Primjeri dobre prakse 2020.“ koji će se održati 26. i 27. rujna 2020. u Sisku.
Kolegice i kolege koji žele održati prezentaciju svojeg primjera iz prakse, trebaju dostaviti popunjenu prijavnicu na adresu Društva.
Kolegice i kolege koji žele pratiti online predavanja i prezentacije sa stručnog skupa, također trebaju dostaviti prijavnicu na adresu Društva.

Rok za dostavu prijava: 21.rujna 2020.
Adresa za dostavu prijave: dptkzg(et)gmail.com

Poziv -Primjeri dobre prakse 2020. Sisak
Prijavnica za Primjere dobre prakse 2020.-Sisak