Predprijave za 1.kolo ML Grada Zagreba

Predprijave za provedbu 1.kola – školska razina, Modelarske lige Grada Zagreba završene su 31.12.2019. Prijavljene su ekipe iz 15 osnovnih škola Grada Zagreba. Svi prjavljeni će uskoro dobiti upute, materijale i zadatak za provedbu 1. kola – školskog...