Članarina za 2015.

Poštovane kolegice i kolege! Godišnja članarina iznosi 120,00 kn. Prema Zakonu o udrugama članom udruge smatra se ona osoba koja je popunila prijavnicu udruge i uplatila članarinu za tekuću godinu. Pozivam dosadašnje članove da uplate članarinu za 2015.g., a nove...