Primjeri dobre prakse 2022 – HSPTK

hsptk     Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture poziva na stručni skup učitelja tehničke kulture „Primjeri dobre prakse 2022.“ koji će se održati 24. i 25. rujna 2022. u Zadru, hotel Donat.

U tijeku je organizacija odlaska na ovaj stručni skup, a više informacija članovima smo dostavili elektroničkom poštom.