Prijave za 3.kolo Modelarske lige grada Zagreba

MLBDStalak5                           Poštovani

u privitku vijesti je prijavnica za sudjelovanje na 3.kolu Modelarske lige grada Zagreba, koja će se održati 15.svibnja 2015. za vrijeme trajanja Festivala tehničke kulture. Vremenik i detaljnije upute dostavit ćemo prijavljenim ekipama i mentorima po završetku priprema i dogovora sa HZTK.
Rok za slanje prijavnica je: 10.svibnja 2015. Prijavnicu treba dostaviti na adresu dptkzg(et)gmail.com.

PrijavnicazaML20142015 3kolo