Poziv na sudjelovanje na izložbi inovacija IVANIĆ GRAD I3G

ivanicgrad2022Ovogodišnja Izložba inovacija Ivanić Grad I3G održat će se 19. i 20. svibnja 2022. godine u sportskoj dvorani Srednje škole Ivan Švear u Ivanić-Gradu.

U privitku je poziv za sudjelovanje s poveznicom za prijavu sudjelovanja na 7. Izložbi inovacija I3G u Ivanić- Gradu.

Poziv za sudjelovanje na 7. Izložbi inovacija