Poziv na prijavu za stručni skup “Primjeri dobre prakse HSPTK”

Stigao je dopis iz HSPTK za prijavu na dvodnevni stručni skup “Primjeri dobre prakse”, koji će se održati 25. i 26.9.2021.. Više informacija u pozivu.
Zainteresirani trebaju ispuniti prijavnicu i dostaviti ju na e-adresu DPTK Zagreba do 6.9.2021. kako bismo izradili zajedničku prijavu i izvršili uplatu kotizacije za polaznike.
Napomena: Putne troškove podmiruju polaznici, a kotizaciju za prijavljene podmiruje DPTK Zagreba.